Monetų bazės pagrindinės vertybės, Kauno miesto muziejaus muziejininkas | ygle.lt

monetų bazės pagrindinės vertybės

Litų keitimas į eurus nuo euro įvedimo dienos 1. Mėtų monetų bazės patikrinimo pranešimas bankas litus į eurus keičia neatlygintinai neribotą laiką ir neribodamas sumos. Komerciniai bankai ir užsienio bankų filialai toliau — bankai litus į eurus keičia 6 mėnesius nuo euro įvedimo dienos neatlygintinai ir neribodami sumos.

monetų bazės pagrindinės vertybės

Šiam terminui pasibaigus litų banknotai į monetų bazės pagrindinės vertybės neatlygintinai ir neribojant sumos keičiami dar 6 mėnesius bankų padaliniuose, kurių sąrašą nustato Lietuvos bankas bankų siūlymu. Pasibaigus šioje dalyje nustatytam terminui bankai litus į eurus gali keisti neribotą laiką savo nustatyta monetų bazės pagrindinės vertybės, kuri turi būti paskelbta aiškiai matomose klientų aptarnavimo vietose.

Kultūros paveldas – Vikipedija

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas toliau — Lietuvos paštas litus į eurus keičia 60 kalendorinių dienų nuo euro įvedimo dienos neatlygintinai Lietuvos pašto skyriuose, kurių sąrašą patvirtina ir paskelbia, suderinęs su Lietuvos banku.

Pasibaigus šioje dalyje nustatytam terminui Lietuvos paštas litus į eurus gali keisti neribotą laiką savo nustatyta tvarka. Lietuvos paštas gali nusistatyti maksimalią keistiną litų į eurus sumą, kuri turi būti paskelbta aiškiai matomose klientų aptarnavimo vietose. Šio straipsnio 1—3 dalyse nurodyti juridiniai asmenys litus į eurus keičia laikydamiesi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9—17 straipsnių reikalavimų.

Šio straipsnio 2—3 dalyse nurodyti juridiniai asmenys gali nustatyti ir aiškiai matomose klientų aptarnavimo vietose turi paskelbti reikalavimą, kad norintys pasikeisti į eurus 15 litų viršijančią sumą Lietuvos paštas gali nusistatyti kitą tokios maksimalios keistinos sumos dydį turi pranešti jiems raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis apie tai ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, o keitimo metu turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Siųsti draugui

Aprūpinimas banknotais ir monetomis, jų paskirstymas, naikinimas ir keitimas 1. Iki euro įvedimo dienos Lietuvos bankas, vadovaudamasis Europos Sąjungos teisės aktais, organizuoja ir užtikrina euro monetų gamybą ir apsirūpinimą eurų banknotais, eurų monetų ir banknotų paskirstymą ir išdavimą bankams, taip pat eurų monetų rinkinių platinimą. Lietuvos bankas atlieka išimtų iš apyvartos litų banknotų ir monetų naikinimą.

Snaiperis yra individualus, paprastai kareivis ar teisėsaugos agentas, kuris specializuojasi šaudymo tikslus su modifikuota šautuvai iš labai ilgus atstumus, paprastai iš slaptų vietą. Dauguma jų yra kvalifikuoti atlikti slaptas ir kamufliažas taktiką mūšio zona. Karinės snaiperiai taip pat sugeba atlikti metodai infiltracija, žvalgybos ir stebėjimo metodai.

Lietuvos bankas ir bankai keičia susidėvėjusius ir sugadintus litų banknotus ir apyvartines monetas, kurie atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, į eurus taikydami perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas apvalinimo taisykles 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka. Lietuvos bankas parduoda Lietuvos banko numizmatines vertybes savo nustatyta tvarka, taip pat priima Lietuvos banko numizmatines vertybes, litų banknotus ir monetas, kurios buvo paskelbtos mokėjimo ir atsiskaitymo priemonėmis, nominaliąja jų verte ir keičia jas į eurus, taikydamas perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas apvalinimo taisykles.

Litų eurų perskaičiavimas į eurus litus ir apvalinimas 1. Perskaičiuojant litus į eurus ir eurus į litus, taikomos Reglamento 4 ir 5 straipsniuose nustatytos perskaičiavimo ir apvalinimo taisyklės. Kai pinigų sumos litais perskaičiuojamos į eurus ar pinigų sumos eurais perskaičiuojamos į litus, išskyrus šiame straipsnyje numatytas išimtis, taikomas perskaičiavimo kursas ir apvalinimas atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.

Naršymo meniu

Tais atvejais, kai dokumentai, kurių pagrindu turi būti atliekami mokėjimai, mokėjimą atliekančiam asmeniui yra pateikti anksčiau nei šio įstatymo Penktajame skirsnyje nurodyti terminai, kurių metu kainos ir mokėtinos sumos nurodomos tiek litais, tiek eurais, šioje dalyje nurodytus litų perskaičiavimo į eurus veiksmus atlieka mokėjimą atliekantis asmuo.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos kodėl bitkoinas taip svyruoja ir kitų įstatymų nustatyta tvarka paskirtos piniginės baudos ar nustatytos piniginės prievolės po litų perskaičiavimo į eurus apvalinamos vieno euro tikslumu visais atvejais paliekant perskaičiuotą skaičių eurais nepakitusį.

Tarifai, įkainiai, komisiniai užmokesčiai ir kiti panašūs litais eurais išreikšti dydžiai, kuriuos reikia perskaičiuoti į eurus litusperskaičiuojami ir išreiškiami eurais litais tiek pat skaitmenų po kablelio tikslumu, kaip jie buvo išreikšti litais eurais.

Valstybės ir savivaldybių institucijos teisės aktų nustatyta tvarka ar šalys — tarpusavio susitarimu gali taikyti tikslesnius išraiškos būdus. Apvalinama iki 2 skaitmenų po kablelio tik apskaičiavus galutinę pinigų sumą.

Perskaičiuojant prekių paslaugų vieneto kainą, vertė eurais nurodoma tokiu pačiu skaičiumi skaitmenų po kablelio, kaip vieneto kaina litais.

monetų bazės pagrindinės vertybės

Skaitmeninės reikšmės apvalinimui teisės aktuose taikomos šio straipsnio, šio įstatymo 30 ir 31 straipsnių nuostatos. Darbo užmokesčio dydžio nurodymas eurais ir litais Darbo sutartyse nustatyti darbo užmokesčio dydžiai litais nuo euro įvedimo dienos darbo sutartyse perskaičiuojami į eurus darbuotojo naudai apvalinant iki euro cento.

Tais atvejais, kai skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra didesnis už 0, prie paskutinio skaitmens pridedamas vienetas arba nustatomas naujas dydis, ne mažesnis už buvusį litais nustatytą dydį, perskaičiuotą į eurus.

Pensijų ir kitų socialinės apsaugos išmokų mokėjimas ir jų perskaičiavimas 1. Nuo euro įvedimo dienos visos pensijos ir kitos socialinės apsaugos išmokos mokamos eurais. Iki euro įvedimo dienos apskaičiuotos, bet neišmokėtos pensijos ir kitos socialinės apsaugos išmokos litais nuo euro įvedimo dienos perskaičiuojamos į eurus asmens naudai apvalinant iki euro cento. Iki euro įvedimo dienos apskaičiuotos pensijų ir kitų socialinės apsaugos išmokų permokų ir nepriemokų sumos litais nuo euro įvedimo dienos programėlė bitcoin į eurus taikant perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas apvalinimo taisykles.

Pinigų sąskaitose ir elektroninių pinigų vertės neatlygintinas perskaičiavimas 1. Euro įvedimo dieną pinigų sumos monetų bazės pagrindinės vertybės visose kredito įstaigų ir kitų finansų įstaigų bei mokėjimo įstaigų sąskaitose litais neatlygintinai perskaičiuojamos į eurus, taikant perskaičiavimo kursą ir laikantis šio įstatymo 7, 30 ir 31 straipsniuose nustatytų perskaičiavimo bei kitų reikalavimų ir išsaugant sąskaitos, kurioje yra pinigai, unikalų numerį.

Kai asmuo iki euro įvedimo dienos turi sąskaitas litais ir eurais toje pačioje įstaigoje, vienoje iš nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, per 60 kalendorinių dienų nuo euro įvedimo dienos jis turi teisę nurodyti uždaryti vieną ar keletą sąskaitų ir pervesti joje arba jose esančias lėšas pasirinktinai į kitą arba kitas sąskaitas toje įstaigoje neatlygintinai.

Parašyti atsiliepimą

Elektroninių pinigų vertės litais perskaičiavimui verte eurais mutatis mutandis taikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos. Mokėjimų negrynaisiais pinigais valiuta 1. Iki euro įvedimo dienos vykdyti ar vykdytini mokėjimai negrynaisiais pinigais litais nuo euro įvedimo dienos vykdomi eurais. Iki euro įvedimo dienos pradėti mokėjimai negrynaisiais pinigais litais, kurie bus baigti euro įvedimo dieną arba vėliau, nuo euro įvedimo dienos vykdomi eurais taikant perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas apvalinimo taisykles.

Spausdinti Birželio 22 d. Šią monetą nuo rytojaus, birželio 15 d. Sidabro monetos averse — stilizuota irkluotojų keturvietė, greta — Lietuvos tautinio olimpinio komiteto LTOK logotipas.

Sutartyse šalys gali numatyti kitaip. Jeigu teisiniuose dokumentuose numatyta nuoroda į VILIBOR indeksą laikotarpiui, prasidėjusiam iki euro įvedimo dienos ir pasibaigsiančiam po euro įvedimo dienos, šis palūkanų normų dydis naudojamas iki laikotarpio, kuriam jis nustatytas, pabaigos, jeigu šalys nesusitaria kitaip.

Kai keičiamas šio straipsnio 1 dalyje nustatytas indeksas, kreditorius negali padidinti maržos, naudojamos apskaičiuojant palūkanų normą kartu su VILIBOR indeksu arba kitaip pabloginti skolininko teisinę padėtį pagal paskolos sutartį.

Finansų rinkos dalyvių teikiamas paslaugas reguliuojančių teisinių dokumentų pakeitimai 1. Finansų įstaigos ir informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai ir jų valdymo įmonės bei draudimo ir perdraudimo įmonės atlieka su valiutos pakeitimu susijusius pensijų fondų taisyklių, draudimo taisyklių, kolektyvinio investavimo subjektų steigimo dokumentų, prospektų, pagrindinės informacijos investuotojams ir kitų panašias susijusias finansų rinkos dalyvių teikiamas paslaugas reguliuojančių dokumentų pakeitimus ne vėliau kaip per vienus metus nuo euro įvedimo dienos.

Jeigu keičiamos tik su euro įvedimu susijusios šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų nuostatos, tai kitų įstatymų ir teisės aktų nuostatos, reikalaujančios dėl tokių dokumentų pakeitimo gauti išankstinį Lietuvos banko leidimą pritarimąnetaikomos.

Vertybinių popierių nominaliosios vertės ir kitų finansinių priemonių vertės išraiškos monetų bazės pagrindinės vertybės 1.

monetų bazės pagrindinės vertybės

Visų litais išleistų Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių nominaliosios vertės išraiška bitcoin sms paslauga į išraišką eurais pakeičiama pagal kiekvieną vertybinio popieriaus emisijos atpažinimo kodą, kiekvienoje konkretaus investuotojo atskiroje sąskaitoje turimų vertybinių popierių bendrąją nominaliąją vertę, padalijant iš perskaičiavimo kurso, padauginant iš ir apvalinant iki sveikojo skaičiaus.

Gauta reikšmė yra to investuotojo turimų vertybinių popierių, kurių nominalioji vertė yra vienas euro centas, skaičius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių nominaliosios vertės pakeitimo tvarka, nustatyta šio straipsnio 1 dalyje, taikoma ir kitiems nematerialiems ne nuosavybės vertybiniams popieriams, jei ne nuosavybės vertybinių popierių emisijos sąlygose monetų bazės pagrindinės vertybės numatyta kitokia monetų bazės pagrindinės vertybės vertės keitimo tvarka.

Konvertuojamų obligacijų nominalioji vertė keičiama pagal kiekvieną obligaciją atskirai. Jos nominalioji vertė dalijama iš perskaičiavimo kurso ir apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka. Nuosavybės vertybinių popierių nominalioji vertė keičiama taip: bendra tos pačios klasės ir nominaliosios vertės išleistų vertybinių popierių nominalioji vertė litais dalijama monetų bazės pagrindinės vertybės perskaičiavimo kurso ir iš išleistų tos klasės ir nominaliosios vertės vertybinių popierių skaičiaus.

Gauta reikšmė apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka. Nepažeisdamas šio straipsnio 1—4 dalių nuostatų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas nustato jame apskaitomų vertybinių popierių nominaliosios vertės pakeitimo tvarką.

monetų bazės pagrindinės vertybės

Pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų vieneto vertė keičiama pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų grynųjų aktyvų vertę perskaičiavus pagal perskaičiavimo kursą ir ją padalijus iš viso pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų vienetų skaičiaus. Gauta reikšmė apvalinama iki keturių skaitmenų po kablelio šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka.

Pajų žemės ūkio bendrovėse — minimalaus pajinio įnašo dydis, kiekvieno nario ir pajininko pajaus dydis, kooperatinėse bendrovėse kooperatyvuose — minimalaus ir maksimalaus pajų dydžiai, kiekvieno nario pajaus dydis vertė, stojamojo mokesčio dydis vertėteisių vertė keičiami taip: kiekvieno pajaus pajinio įnašo ar pajaus dydžio vertė, stojamojo mokesčio dydis vertėteisių vertė perskaičiuojami pagal perskaičiavimo monetų bazės pagrindinės vertybės, gautą reikšmę suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka.

Vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių kainoms netaikomos šio įstatymo 17 straipsnio nuostatos dėl kainų nurodymo eurais ir litais. Valstybės skolos, paskolų ir garantijų perskaičiavimas Valstybės skolinimosi, paskolų ir garantijų nominalioji vertė išreiškiama eurais ir euro centais taikant perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas apvalinimo taisykles.

Nuorodos į oficialų lito kursą užsienio valiutų atžvilgiu teisiniuose dokumentuose 1. Visos teisinių dokumentų nuorodos į Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą oficialų lito kursą užsienio valiutų atžvilgiu Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį nuo euro įvedimo dienos yra laikomos nuorodomis į Europos Centrinio Banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius. Kai užsienio valiutų ir euro santykių Europos Centrinis Bankas neskelbia, nuorodos į Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą oficialų lito kursą užsienio valiutų atžvilgiu Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį nuo euro įvedimo dienos laikomos nuorodomis į Lietuvos banko nustatomus ir skelbiamus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius.